Inwestuj
w nowe technologie

Inwestujemy w projekty z wysokim potencjałem zysku,
osiągając zamierzone cele

Działalność oparta na formule funduszu venture capital. Obszarem zainteresowania inwestycyjnego są wyselekcjonowane spółki z sektora przemysłowego lub usługowego z branży nowych technologii.

Ideą jest wyszukiwanie relatywnie tanich i perspektywicznych spółek, których udziały lub akcje mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu (branżowemu, finansowemu) lub wprowadzone do obrotu na rynku GPW lub NewConnect.

Strategia inwestycyjna obejmuje głównie inwestowanie w formule venture capital w przedsięwzięcia, które rokują osiągnięcie średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału.

Nasze doświadczenie

Polskie Inwestycje Technologiczne ASI to fundusz założony przez ekspertów łączących doświadczenie rynku kapitałowego oraz doradztwa strategicznego i transakcyjnego. W naszym podejściu do inwestowania kładziemy nacisk na budowanie trwałej wartości, jednocześnie gwarantując wsparcie kapitałowe, pomoc organizacyjną oraz know-how.

Najświeższe informacje

19 grudnia 2019

Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku14 sierpnia 2018

PIT ASI celuje w debiut na rynku NewConnect na przełomie III i IV kwartału 2018 roku

PIT ASI celuje w debiut na rynku NewConnect na przełomie III i IV kwartału 2018 roku

Zarząd Spółki podtrzymuje wcześniejsze deklaracje dotyczące wprowadzenia akcji na rynek NewConnect na przełomie III i IV kwartału 2018 r. ...

02 lipca 2018

Zwiększamy udział w F1 Pharma - Memorandum informacyjne Aneks nr 2

Zwiększamy udział w F1 Pharma - Memorandum informacyjne Aneks nr 2

W aneksie nr 2 do memorandum informacyjnego informujemy o zwiększeniu udziałów w spółce portfelowej F1 Pharma. Po dokapitalizowaniu Spółki kwotą 1 mln ...

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. została wpisana do rejestru KNF jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna