Inwestuj
w nowe technologie

CO NOWEGO?

AKTUALNOŚCI

27 czerwca 2018

Dofinansowanie spółki portfelowej - aneks do memorandum

W dniu dzisiejszym w aneksie do memorandum informacyjnego informujemy o dokapitalizowaniu w kwocie 1 mln zł spółki F1 Pharma, która wchodzi w skład naszego portfela inwestycyjnego.
W związku z powyższym zdarzeniem, mając na uwadze regulacje prawne, zapisy na akcje Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna zostały przedłużone do 5 lipca. Przydział akcji natomiast odbędzie się 10 lipca.

Komunikat prasowy

Aneks nr 1 do memorandum

Osoby, które złożyły zapis na akcje serii C przed publikacją aneksu, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji aneksu, tj. do 29 czerwca 2018 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w memorandum Informacyjnym na akcje zwykłe na okaziciela serii C.

Powrót do listy aktualności

tel. (22) 250 84 14

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. została wpisana do rejestru KNF jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna