Inwestuj
w nowe technologie

CO NOWEGO?

AKTUALNOŚCI

02 lipca 2018

Zwiększamy udział w F1 Pharma - Memorandum informacyjne Aneks nr 2

W aneksie nr 2 do memorandum informacyjnego informujemy o zwiększeniu udziałów w spółce portfelowej F1 Pharma. Po dokapitalizowaniu Spółki kwotą 1 mln zł, udział PIT ASI w F1 Pharma przekroczył 26%. Dokapitalizowanie jest związane z planowaną realizacją przez F1 Pharma prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu nowatorskich formulacji wybranych leków, będących odpowiedzią na potrzeby pacjentów, w tym dzieci, doświadczających trudności z przełykaniem.

Komunikat prasowy

Aneks nr 2 do memorandum

Osoby, które złożyły zapis na akcje serii C przed publikacją aneksu nr 2, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji aneksu nr 2, tj. do 4 lipca 2018 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w memorandum informacyjnym na akcje zwykłe na okaziciela serii C.

Powrót do listy aktualności

tel. (22) 250 84 14

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. została wpisana do rejestru KNF jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna