Inwestuj
w nowe technologie

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
Ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

tel. (22) 278 27 22
e-mail: biuro@polskieasi.pl


REGON: 369718326
NIP: 5252743708
KRS: 0000723158
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

tel. (22) 278 27 22

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. została wpisana do rejestru KNF jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna