Inwestuj
w nowe technologie

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
Ul. Stanisława Moniuszki 1A
00-014 Warszawa

tel. (22) 250 84 14
e-mail: biuro@polskieasi.pl
faks: +48 (22) 250 84 17

REGON: 369718326
NIP: 5252743708
KRS: 0000723158
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

tel. (22) 250 84 14

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. została wpisana do rejestru KNF jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna