Inwestuj
w nowe technologie

O NAS

Informacje o Spółce

Polskie Inwestycje Technologiczne ASI S.A. to spółka działająca w formule funduszu venture capital. Obszarem zainteresowania inwestycyjnego są wyselekcjonowane spółki z sektora przemysłowego lub usługowego z branży nowych technologii, działających w obszarach takich jak: telekomunikacja, multimedia, informatyka, biotechnologia, farmacja, opieka zdrowotna, edukacja, lub na rzecz podmiotów z tych sektorów i wyróżniających się innowacyjnością technologiczną i dobrymi perspektywami na tle innych podmiotów z branży.

Ideą jest wyszukiwanie relatywnie tanich i perspektywicznych spółek, których udziały lub akcje (po przejściu przez daną spółkę procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji) mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu (branżowemu, finansowemu) lub wprowadzone do obrotu na rynku GPW lub NewConnect.

Założycielami i głównymi akcjonariuszami Polskich Inwestycji Technologicznych ASI S.A. są przedsiębiorcy z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym oraz w doradztwie strategicznym i transakcyjnym.

Strategia spółki

Strategia inwestycyjna Spółki obejmuje w szczególności inwestowanie w formule venture capital w projekty, które rokują osiągnięcie średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Obszarem zainteresowania są przedsięwzięcia podmiotów wyróżniających się innowacyjnością technologiczną i dobrymi perspektywami na tle branży, w której są podejmowane.

tel. (22) 278 27 22

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. została wpisana do rejestru KNF jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna