Inwestuj
w nowe technologie

O NAS

Zarząd Spółki

Łukasz Piasecki - Prezes Zarządu

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 135/2011). Od ponad 10 lat związany z polskim rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w Agencji Prywatyzacji oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa sektorów naftowego i chemicznego oraz nad Naftą Polską S.A. Koordynował realizację rządowych programów strategicznych: naftowego i chemicznego (koncepcja operatora logistycznego). Obsługiwał od strony merytorycznej (od strony jedynego akcjonariusza – Skarbu Państwa) pierwsze oferty publiczne Grupy LOTOS S.A., Zakładów Azotowych Puławy S.A. oraz Zakładów Chemicznych Police S.A.

Pełnił funkcję Doradcy Ministra/Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, mając w zakresie obowiązków m.in. doradztwo związane z pozyskiwaniem kapitału dla spółek Skarbu Państwa (w tym: organizacja i doradztwo przy spotkaniach z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym w spółki Skarbu Państwa w charakterze akcjonariusza oraz z mediami). Od 2006 r. związany z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., istniejącą od 2005 roku, a od 2007 r. posiadającą licencję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz Catalyst, firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa strategicznego, finansowego i prawnego, specjalizującą się w transakcjach na rynku publicznym, w szczególności na rynku pierwotnym oraz w szeroko pojmowanych obowiązkach informacyjnych spółek publicznych. Od września 2014 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. odpowiedzialny za projekty z zakresu emisji i ofert papierów wartościowych, dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego, a także obsługę korporacyjną spółek w zakresie funkcjonowania na rynku kapitałowym.

W latach 2016 -2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Domu Maklerskiego S.A. Zasiadał i zasiada w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i prywatnych oraz w zarządach spółek prywatnych o profilu doradczym i inwestycyjnym.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dariusz Bugajski - Wiceprezes Zarządu

Posiada ponad 24-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 18-letnie w doradztwie strategicznym i transakcyjnym. Zrealizował szereg projektów pozyskiwania i organizowania finansowania, transakcji fuzji i przejęć, jak również strategii rozwoju i restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał kierując pracami zespołów doradztwa finansowego w takich firmach jak PwC, BRE Corporate Finance, Erste Securities Polska, czy Grant Thornton. Wśród klientów, którym doradzał byli zarówno główni gracze na rynkach, korporacje międzynarodowe, fundusze inwestycyjne, jak również mniejsze firmy będące w fazie budowania swojej pozycji na rynku.

Od 2011 pracował po stronie dotychczasowych klientów – najpierw jako Dyrektor Generalny Oddziału zagranicznego spółki celowej PGNiG SA, odpowiadał za realizację projektu poszukiwania złóż węglowodorów w Libii, w tym za wypracowanie strategii działania i przeprowadzenie procesu zmian organizacyjnych dostosowując Oddział do kolejnego etapu działalności, a następnie w LOTOS Petrobaltic S.A., spółce odpowiedzialnej za działalność poszukiwawczo-wydobywczą w ramach Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS SA, współuczestniczył w transakcji nabycia pakietu Heimdal w Norwegii, jak również nadzorował opracowanie strategii dalszych akwizycji w celu zbudowania optymalnego portfela aktywów.

Od kwietnia 2017 pracuje w Polskim Domu Maklerskim S.A. Obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Doradztwa Korporacyjnego. Zasiada i zasiadał w radach nadzorczych spółek: IPO DK S.A., Zortrax S.A. i F1 Pharma sp. z o.o

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

tel. (22) 250 84 14

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. została wpisana do rejestru KNF jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna