Inwestuj
w nowe technologie

O NAS

Zarząd Spółki

Łukasz Piasecki - Prezes Zarządu

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 135/2011).Od ponad 10 lat związany z polskim rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w Agencji Prywatyzacji oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa sektorów naftowego i chemicznego. Koordynował realizację rządowych programów strategicznych: naftowego i chemicznego (koncepcja operatora logistycznego). Obsługiwał pierwsze oferty publiczne Grupy LOTOS S.A., Zakładów Azotowych Puławy S.A. oraz Zakładów Chemicznych Police S.A.

Pełnił funkcję Doradcy Ministra/Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, mając w zakresie obowiązków m.in. doradztwo związane z pozyskiwaniem kapitału dla spółek Skarbu Państwa. Od 2006 r. związany z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., istniejącą od 2005 roku, a od 2007 r. posiadającą licencję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz Catalyst, firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa strategicznego, finansowego i prawnego, specjalizującą się w transakcjach na rynku publicznym, w szczególności na rynku pierwotnym oraz w szeroko pojmowanych obowiązkach informacyjnych spółek publicznych. Od września 2014 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

W latach 2016 -2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej PNP S.A. Zasiadał i zasiada w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i prywatnych oraz w zarządach spółek prywatnych o profilu doradczym i inwestycyjnym.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

tel. (22) 250 84 14

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. została wpisana do rejestru KNF jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna