Inwestuj
w nowe technologie

CO NOWEGO?

AKTUALNOŚCI

11 czerwca 2018

Polskie Inwestycje Technologiczne ASI S.A. działają w formule ASI

W dniu 13 lutego 2018 r. Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

Powrót do listy aktualności

tel. (22) 250 84 14

Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. została wpisana do rejestru KNF jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna